Hinnakiri

Kannete arv EUR/kuus Tutvumishinnad*
1 – 5 21 17
6 – 10 28 22
11 – 25 37 28
26 – 50 58 45
51 – 75 79 59
76 – 100 98 75
101 – 150 120 90
151 – 200 150 115
201 – 250 185 140
251 – 300 230 175

Hinnad ei sisalda käibemaksu 20%.
*Tutvumishind kehtib uutele klientidele esimesed 3 kuud.

Kuutasu sõltub kannete arvust. Kannete arvu moodustavad algdokumendid (müügiarved, ostuarved- ja tšekid, kuludokumendid, panga väljavõte).
1 algdokument = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne.
Teenuse hind sisaldab lisaks kuu raamatupidamisele ka maksude arvestust, vastavate deklaratsioonide esitamist läbi e-maksuameti, põhivarade arvestust ja lühikest jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni.

Lisateenused

Hind EUR
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine paberkandjal 8
Maksudeklaratsiooniga koos esitatud lisad 8
Statistikaaruande koostamine ja esitamine 25 eur/h
Kuluaruande koostamine al. 8
Komandeeringuaruande koostamine 8
Erinevate raamatupidamisaruannete koostamine al. 10
Bilanss+kasumiaruanne esitamiseks kolmandale osapoolele 10
Kontoplaani koostamine (ühekordne) 30
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (ühekordne) 45
Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid 30 eur/h
Raamatupidamise korrastamine ja taastamine 30 eur/h
Palgaarvestus 2 eur/in
Aastaaruande koostamine 80
Printimine alates 20.ndast leheküljest 0,10 eur/lk