Hinnakiri

Kannete arv EUR/kuus Tutvumishinnad*
1 – 5 21 17
6 – 10 28 22
11 – 25 37 28
26 – 35 54 44
36 – 50 63 51
51 – 75 85 69
76 – 100 105 85
101 – 200 125 – 170 101 – 140
201 – 300 190 – 250 160 – 210
301 – 400 270 – 330 225 – 270

Hinnad ei sisalda käibemaksu 20%.
*Tutvumishind kehtib uutele klientidele esimesed 3 kuud.

NB! Kuna hinnakiri on kodulehel toodust detailsem ja pikem, siis küsige kindlasti enda firmale eraldi pakkumist kasutades kodulehel olevat hinnapakkumise vormi.

Kuutasu sõltub kannete arvust. Kannete arvu moodustavad algdokumendid (müügiarved, ostuarved- ja tšekid, kuludokumendid, panga väljavõte).
1 algdokument = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne.
Teenuse hind sisaldab lisaks kuu raamatupidamisele ka maksude arvestust, vastavate deklaratsioonide esitamist läbi e-maksuameti, põhivarade arvestust ja lühikest jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni.

Lisateenused

Hind EUR
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine paberkandjal 10
Maksudeklaratsiooniga koos esitatud lisad 10
Statistikaaruande koostamine ja esitamine 25 eur/h
Kuluaruande koostamine al. 8
Komandeeringuaruande koostamine 8
Erinevate raamatupidamisaruannete koostamine al. 10
Bilanss+kasumiaruanne esitamiseks kolmandale osapoolele 10
Kontoplaani koostamine (ühekordne) 30
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (ühekordne) 45
Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid 30 eur/h
Raamatupidamise korrastamine ja taastamine 30 eur/h
Palgaarvestus 3 eur/in
Aastaaruande koostamine al 100
Printimine alates 20.ndast leheküljest 0,10 eur/lk