Hinnakiri

Kannete arv EUR/kuus Tutvumishinnad*
1 – 5 28 23
6 – 10 35 30
11 – 25 45 40
26 – 35 65 55
36 – 50 75 65
51 – 75 95 85
76 – 100 115 105
101 – 200 135 – 195 125 – 180
201 – 300 215 – 275 200 – 255
301 – 400 295 – 355 275 – 335

Hinnad ei sisalda käibemaksu 22%.
*Tutvumishind kehtib uutele klientidele esimesed 3 kuud.

NB! Kuna hinnakiri on kodulehel toodust detailsem ja pikem, siis küsige kindlasti enda firmale eraldi pakkumist kasutades kodulehel olevat hinnapakkumise vormi.

Kuutasu sõltub kannete arvust. Kannete arvu moodustavad algdokumendid (müügiarved, ostuarved- ja tšekid, kuludokumendid, panga väljavõte).
1 algdokument = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne.
Teenuse hind sisaldab lisaks kuu raamatupidamisele ka maksude arvestust, vastavate deklaratsioonide esitamist läbi e-maksuameti, põhivarade arvestust ja lühikest jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni.

Lisateenused

Hind EUR
Maksudeklaratsioonide ja lisade koostamine ja esitamine paberkandjal 12
Parandusdeklaratsioonid 5
Statistikaaruande koostamine ja esitamine 30 eur/h
Kuluaruande koostamine al 8
Lähetuskorralduse koostamine 8
Erinevate raamatupidamisaruannete koostamine al 10
Bilanss+kasumiaruanne esitamiseks kolmandale osapoolele 10
Kontoplaani koostamine (ühekordne) 35
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (ühekordne) 45
Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid 35 eur/h
Raamatupidamise korrastamine ja taastamine 35 eur/h
Palgaarvestus 3 eur/in
Puhkusetasu, haigushüvitise ja lõpparve arvutamine 3 eur/tk
Aastaaruande koostamine
al 100